Teknik Analize Giriş – Temel Bilgiler

Teknik grafik göstergeler (indikatörler) piyasayı değerlendirmenize yardımcı olur ve böylece fiyat eğilimlerine genel bir bakış sağlar. Bu, siz yatırımcıların alış veya satış kararlarınızı vermenize yardımcı olur ve doğru yatırım zamanını belirlemenize ve yatırımınız için doğru zamanları bulmanızı sağlar.
İndikatörler (Grafik göstergeleri) yardımıyla borsada hisse senedinin izlemeye çalışacağı trendi kesin olmamakla beraber belirlemenize yardımcı olurlar. Bu araçlar yardımıyla hisse senedinin en doğru alış fiyatını ve ya en doğru satış fiyatını tespit etmenize olanak sağlarlar.

Trend : Hisse senedinde sürekli alış, veya sürekli satış dönemlerine verilen addır.
Trendleri gösteren göstergelere trend göstergeleri veya trend indikatörleri denir. İndikatörler yardımıyla yapılan bu analiz, sizin için alış, satış veya bekleme işlemlerinden hangisinin uygun olduğunu, hissenin artıp artmayacağı hangi noktada hisseden girip çıkacakları konusunda karar vermenize yardımcı olur. Bazı göstergeler net alış ve satış sinyalleri gösterir. İşlem açmak istediğinizde indikatörlerin birkaçını birlikte kullanmanız değerlendirmeniz gerekecektir. Grafikler ve indikatörler yarımıyla yatırım enstrümanının destek ve direnç noktalarını belirlersiniz.

 • Hareketli ortalamalar
  • Basit hareketli ortalama – (SMA)
  • Üstel hareketli ortalama – (EMA)
 • Trend göstergeleri:
  • Ortalama yön endeksi (ADX)
  • Hareketli ortalama yakınsama/uzaklaşma (MACD)
 • Fiyat kanalları:
  • Bollinger bantları
  • Donchian kanali
  • Keltner kanali
 • Osilatörler:
  • Stokastik osilatör
  • Göreceli Güç Endeksi (RSI)
  • Emtia kanal endeksi (CCI)

1. Basit Hareketli Ortalama (SMA)
Basit Hareketli Ortalama (SMA), hisse senedi alış veya satış yapmak isteyen traderlar bilgisayarların kullanımda olmadığı zamanlarda hisse senetlerinin grafiklerini elle çizip öyle kullanmışlarıdır. Veri kümesi(seti) belirli bir zaman aralığı için eşit olarak derecelendirilir, bu verilerden en eski veri noktası silinir ve en yeni veri noktası en başa eklenir. Her yeni işlem gününde yeni bir fiyat dahil edilir ve dönemdeki son fiyat hesaplamadan silinir.

Basit Hareketli Ortalamanın yorumlanması :
Hareketli ortalamanın hesaplanması: Hesaplama dönemindeki fiyatların veya gösterge değerlerinin toplamı, hesaplama dönemindeki işlem günü sayısına bölünür. Hareketli ortalamayı fiyat grafiğine yerleştirirseniz, bunu destek ve direnç seviyeleri olarak da kullanabilirsiniz.
Olasılık 1 : Boğa Piyasası : Hareketli ortalama çizgisi yukarı doğru büküldüğünde gerçekleşen durumu. Olasılık 2 : Ayı Piyasası : Hareketli ortalama çizgisi aşağı doğru büküldüğünde gerçekleşen durumlardır.

2. Üstel hareketli ortalama (EMA)
Üstel hareketli ortalama (EMA), basit hareketli ortalamadan (SMA) türetilmiştir. EMA, SMA’nın bir uzantısıdır. Belirtildiği gibi, SMA tüm fiyat verilerini eşit olarak derecelendirirken, EMA mevcut tüm fiyat verilerini dikkate alır.
12 ve 26 günlük EMA’lar kısa vadeli ortalamalar için uygunken, 50 ve 200 günlük EMA’lar uzun vadeli trend göstergeleri olarak kullanılır. Yani üstel hareketli ortalama (EMA) nın hangi gruptakini kullanacağınızı size kazanç politikanız belirleyecektir.
Üstel hareketli ortalamaların(EMA) yorumlanması :
Temel olarak, üstel hareketli ortalamanın yorumlanması basit hareketli ortalama ile aynıdır. EMA mevcut fiyatlara daha duyarlıdır ve bu nedenle yükselişten düşüşe piyasa hareketinden daha fazla alım satım sinyali üretir ve bunun tersi de geçerlidir.
Trend göstergeleri Çeşitli trend göstergeleri trend dönüşlerini filtrelemeye yardımcı olur.

3. Ortalama yön endeksi (ADX)
Ortalama Yön Endeksi (ADX) doğrudan alış ve satış sinyalleri vermez, ancak bir trendin gücünü gösterir. ADX pozitif, negatif ya da sıfır olabilir. Aynı anda hem pozitif hem de negatif olamaz ve ya aşağı ya da yukarı eğilimlidir. Ortalama Yön Endeksi trend yönlerini değil, artan bir trend yoğunluğunu gösterebilir.
Ortalama Yön Endeksi (ADX)in yorumlanması : Pozitif hareket yönü (+DM), bir fiyat çubuğunun en yüksek seviyesi ile bir önceki çubuğun en yüksek seviyesi arasındaki farkı temsil eder. Negatif hareket yönü (-DM), fiyat çubuğunun en düşük seviyesi ile bir önceki çubuğun en düşük seviyesi arasındaki farktır.

4. Hareketli Ortalama Yakınsama Iraksaması (MACD)
Hareketli Ortalama Yakınsama Sapması, yatırımcılara destek ve direnç seviyeleriyle ilgili olası alım ve satım fırsatlarını gösteren bir göstergedir. Bu gösterge, deneyimli yatırımcılar için uygun olan daha karmaşık araçlardan biridir.
MACD, genellikle 26 ve 12 günlük zaman dilimlerinde iki hareketli ortalama arasındaki farkı gösterir.
Yakınsama: İki hareketli ortalamanın bir araya gelmesi, momentumun azaldığı anlamına gelir. Iraksama: İki hareketli ortalama birbirinden uzaklaşır ve momentum artar.
Hareketli Ortalama Yakınsama Iraksamasının (MACD) yorumlanması :

Yükseliş momentumu: MACD sinyal çizgisinin üzerinde

-Ayı momentumu: MACD sinyal çizgisinin altında ise boğa momentumunu gösterir.
Fiyat/fiyat kanalları : Fiyat/fiyat kanalları dalgalar halinde ilerler ve aşağı yukarı salınır.

5. Bollinger Bandı
Bollinger Bantları, 1980’lerde John Bollinger tarafından geliştirilen ve mucidinin adını taşıyan teknik bir göstergedir. Birçok teknik yatırımcı Bollinger Bantlarını mobil yada bilgisayar uygulama / yazılım bileşenleri aracılığıyla kullanır.
Bollinger Bandı, bir varlığın fiyatının normalde işlem gördüğü bir aralığı gösteren bir göstergedir. Bantlar birbirine ne kadar yakınsa, finansal aracın oynaklığı o kadar düşüktür. Bollinger bantları ne kadar birbirinden uzaklaşırsa, oynaklık o kadar yüksek olur.
Bollinger bantları, bir varlığın normal fiyat seviyesinin dışında işlem gördüğünü tespit etmek için kullanılır ve esas olarak uzun vadeli fiyat hareketleri için kullanılır. Bir fiyat sürekli olarak bantların üst parametrelerinin üzerinde hareket ederse, aşırı alım olabilir ve alt bantların altında hareket ederse, aşırı satım olabilir.

Bollinger Bantlarının yorumlanması:
Bollinger Bantlarının standart versiyonu, Bollinger Bantları ile çevrelenmiş 20 günlük hareketli ortalamayı gösterir. Alt ve üst bantların her biri hareketli ortalamadan iki standart sapma uzaktadır.

– Aşırı alım: Fiyat üst banda dokunuyor.

– Aşırı satım: Fiyat alt banda dokunuyor.

6. Donchian Kanalı
Donchian Kanalı adını mucidi Richard Donchian’dan almıştır. Bu gösterge, yatırımcıların piyasa fiyatlarındaki oynaklığı fark etmelerine yardımcı olur ve bu nedenle fiyat kırılmalarını belirlemek için uygundur. Trader dönem sayısını tanımlar ve üst ve alt çizgiyi hesaplar; burada üst çizgi son tanımlanan dönem için en yüksek fiyatı ve alt çizgi son tanımlanan dönem için en düşük fiyatı temsil eder.
Standart süre 20 gündür. Donchian Kanal göstergesinin bazı versiyonları, yüksek ve düşük arasında basit bir merkez çizgisi olduğu üçüncü bir çizgi çizer.

Donchian Kanalının yorumlaması
Donchian Kanalı, belirli sayıda dönem boyunca en yüksek ve en düşük değerleri gösterir. Kanaldan herhangi bir kopuş muhtemelen yeni bir trendin başlangıcı olacaktır.

-Olası yükseliş eğilimi: Fiyat kanalın üzerine çıkıyor.

-Olası düşüş eğilimi: Fiyat kanalın altında kırılır
7. Keltner Kanalı
Keltner Kanal göstergesi 1960 yılında Chester W. Keltner tarafından geliştirilmiştir ve Bollinger Bantlarına benzer bir yapıya sahiptir, ancak bu gösterge Ortalama Gerçek Aralığı kullanır.
Keltner Kanalı 3 hat kullanır:

Üst ve alt çizgiler: Bu, hareketli ortalamanın günlük işlem aralığına eklenmesi ve çıkarılmasıyla oluşturulur. Orta çizgi: Bu, 10 günlük basit bir hareketli ortalamayı temsil eder.

Keltner Kanalının yorumlanması:

– Aşırı alım: Fiyat üst kanal çizgisine dokunur.

– Aşırı satım: Fiyat alt kanal çizgisine dokunur.

Osilatörler

Osilatörler bir fiyat hareketinin gücünü ya da daha kesin bir ifadeyle bir trendin hızını ölçer. Osilatörler temel olarak aşırı değer aralıkları arasında hareket eder. Bir yatırımcı bu gösterimden bir trendin sürdürülebilirliğini veya ters yönde bir hareketin yakın olabileceğini teyit edebilir. Yatırımcılar bu göstergeyi piyasadaki giriş ve çıkış noktalarını bulmak için kullanır.

8. Stokastik Osilatör
Stockastic Osilatör George C. Lane tarafından geliştirilmiştir. Bu gösterge, bir varlığın aşırı alım veya aşırı satım durumunda olduğunu gösterir. Aşırı alım varsa, aşağı yönlü bir fiyat dönüşü gerçekleşebilir. Varlık aşırı satılmışsa, tersine dönüş yukarı yönde olabilir.
Stokastik Osilatörün (EMA) yorumlanması
Stokastik Osilatör, grafik üzerinde üç bölge içinde hareket eden iki hareketli ortalama çizgisinden oluşur. 0 ila 100 arasında bir ölçek kullanılır:

Üst: Aşırı alım bölgesi (gösterge değerinin 80 ila 100’ü arasında yer alır).

Orta: Tarafsız bölge

Alt: Aşırı satım bölgesi (gösterge değerinin 0 ila 20’si arasında yer alır).

9. Göreceli Güç Endeksi (RSI)
Göreceli Güç Endeksi (RSI), 1978 yılında Welles Wilder, J. tarafından “Teknik Ticaret Sisteminde Yeni Kavramlar” adlı kitabında tanıtılmıştır. Göreceli Güç Endeksi, 0 ile 100 arasında dalgalanabilen ve bir fiyat hareketinin yoğunluğunu ölçen bir fiyat takip göstergesidir. Bu, bir Traderın kısa vadeli yüksek ve düşük seviyeleri belirlemesine yardımcı olur.
Göreceli Güç Endeksinin (RSI) yorumlanması RSI ile değerler aşırı alım ya da aşırı satım olarak belirlenir.

-Aşırı alım: RSI değeri 70’in üzerinde (satış fırsatı arayın).

-Aşırı satım: RSI değeri 30’un altında (satın alma fırsatı arayın).

10. Emtia Kanal Endeksi (CCI)
Emtia Kanal Endeksi (CCI) Donald R. Lambert (1980) tarafından emtia piyasalarında işlem yapmak için geliştirilmiştir. Gösterge, mevcut fiyatı hareketli bir ortalama ile karşılaştırır. Bu gösterge sadece emtia piyasalarında alım satım için değil, aynı zamanda diğer finansal araçlar için de kullanılır.
RSI değerleri sınırlı değildir, ancak -100 ve +100 aşırı aralıkları arasında salınır. Diğer osilatörlerde olduğu gibi, fiyat üç aralıkta kalabilir.
Emtia Kanal Endeksinin (CCI) yorumlanması :

-Aşırı alım: CCI değerleri 100’ün üzerinde (satış fırsatı arayın).

– Aşırı satım: CCI değerleri -100’ün altında (alım fırsatı arayın).

Teknik Grafik Göstergeleri ile Yatırım Kararı Almak


Bu makalede size on temel teknik göstergeye genel bir bakış sunduk. hisse alış satışı başlarken, öncelikle piyasaların korelasyonlarını ve koşullarını anlamak ve ticaret bilgi birikiminizi tamamlamak için teknik göstergelerin kullanımını öğrenmek yerinde bir karar olacaktır.


Alım satım göstergelerini kullanırken önemli bir not, yatırımcıların göstergeleri tek başına veya aynı anda çok fazla kullanmaktan kaçınmaları gerektiğidir. Yanlış sinyaller daha sık meydana gelebileceğinden, zararı kes emirlerinin ayarlanması önerilir. Bunu bir demo ticaret hesabı kullanarak test edebilir ve farklı teknik göstergeler kullanarak stratejilerinizi geliştirebilirsiniz.


Ayrıca, kar / zarar hedef planınızı asla gözden kaçırmamanız gerektiğini unutmayın. Göstergeleri kullanırken kar / zarar hedef plan kurallarınız her zaman uygulanmalıdır. Kar / zarar hedef planı kısa vadeci mi, uzun vadeci mi olup kar elde etme miktarı, zararınızı en aza indirme miktarınıza göre değişecektir.


Aşağıda bir hisse senedinin belli bir tarihteki değerleri ve yukarıda anlatılan bilgilere göre yapılan bağıl değerlendirme sonuçları kısmen verilmiştir. Mobil uygulamaların çoğunda bu değerler otomatik olarak hesaplanmaktadır. Belli bir süre bu değerleri inceleyip sanal ortamda kararlar alıp sonucunu değerlendirip egzersiz yapın. Ve başarınızı yatırım kararı almadan değerlendirin.

İsimDeğerHareketAçıklama
RSI(14)29,471SatRSI ile değerler aşırı alım ya da aşırı satım olarak belirlenir.
Aşırı alım: RSI değeri 70’in üzerinde (satış fırsatı arayın).
Aşırı satım: RSI değeri 30’un altında (satın alma fırsatı arayın).
STOCH(9,6)48,990 Nötr
STOCHRSI(14)0,000 Aşırı Satış
MACD(12,26)-0,015 Sat
ADX(14)34,902Sat-Pozitif hareket yönü (+DM), bir fiyat çubuğunun en yüksek seviyesi ile bir önceki çubuğun en yüksek seviyesi arasındaki farkı temsil eder.
-Negatif hareket yönü (-DM), fiyat çubuğunun en düşük seviyesi ile bir önceki çubuğun en düşük seviyesi arasındaki farktır.
Williams %R-91,667Aşırı Satış
CCI(14)-312,0956Aşırı SatışEmtia Kanal Endeksi (CCI) – Yorumlama
-Aşırı alım: CCI değerleri 100’ün üzerinde (satış fırsatı arayın).
-Aşırı satım: CCI değerleri -100’ün altında (alım fırsatı arayın).
ATR(14)0,0221Yüksek Hareketli
Highs/Lows(14)-0,0607Sat
Ultimate Oscillator33,891Sat
ROC-4,785Sat
Bull/Bear Power(13)-0,1140Sat
Al: 0 Sat: 7 Nötr: 1 Özet: GÜÇLÜ SAT

Çok tuhaf değil mi ? Mobil uygulamaya girip o an ki hislerimize göre karar almak varken neden bu kadar uğraşalım ki ? İşte küçük yatırımcıların aldatıldığı tuzağa düşürüldüğü nokta tam da burası. Küçük yatırımcı telefonu eline alır ve o anda sisteme spekülatörler / manipülatörlerin oyuncağı olur. Hisse senedi alım emri vermek zaman, emek bilgi ve tecrübe ister. Bunlardan herhangi biri eksik olduğunda büyük ve korkunç zararlar söz konusu olur.
Bu yazımızda indikatörlere gene bir giriş yaptık. Bu konuyu tanım örnek ve grafiklerle daha detaylı ele almaya devam edeceğiz. Hayırlı ve bol kazançlı yatırımlarınız olsun.

TEKNİK ANALİZ KONUSUNDA DAHA DERİN BİLGİLERLE DOLU ÜCRETSİZ EĞİTİM İÇİN TIKLA.
https://www.borsaadam.com/teknik-analiz-egitimi/
Haziran 16, 2024

7 responses on "Teknik Analize Giriş – Temel Bilgiler"

 1. Teşekkürler değerli bilgiler için.

 2. Teşekkürler hocam.

 3. Teşekkür ederim hocam

 4. videolarınızı bedava izlemek istiyorum

 5. TEŞEKKÜRLER HOCAM

Leave a Message

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir